Fotowoltaika

Fotowoltaika to technika zajmująca się wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Pomimo dość wysokich kosztów ma szerokie zastosowanie głównie ze względów ekologicznych i praktycznych (energia słoneczna jest powszechnie dostępna). Do produkcji ogniw fotowoltaicznych wykorzystuje się krystaliczny wafel krzemowy. Ogniwa te znajdują zastosowane m.in. jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń elektrycznych gdzie koszt doprowadzenia sieci energetycznej jest nieopłacalne np. świateł drogowych, nadajniki GSM czy stacje metrologiczne itd.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane są również w elektronice użytkowej (kalkulatory, lampy ogrodowe, oświetlanie znaków drogowych), zasilaniu układów telemetrycznych w stacjach pomiarowo rozliczeniowych m. in. energii elektrycznej, zasilanie automatyki przemysłowej i pomiarowej. Ogniwa tego typu wykorzystywane są również w użytku domowym oraz budownictwie do budowy indywidualnych elektrowni fotowoltaicznych. Ze względu na wykorzystanie odnawialnego źródła energii fotowoltaika obecnie dynamicznie się rozwija. Zajmujemy się instalacją systemów opartych na wykorzystaniu fotowoltaiki zarówno w obiektach prywatnych, jak i przemysłowych.

Budujemy systemy fotowoltaiczne autonomiczne – niezależne od sieci energetycznej, „on grid” połączone z siecią energetyczną.