Instalacja sygnalizacji włamania i napadu

(w tym możliwość dołączenia sygnalizacji p.poż)

 • systemy mikroprocesorowe dowolnie programowalne
 • zdalny nadzór (monitorowanie)
  -wizualizacja danych
  -zezwolenia na jednokrotne wejście do obiektu bez konieczności zmiany kodów (dla służb technicznych)
  -rejestracja zdarzeń ,możliwość wydruków i przeglądu historii
  -automatyczne załączanie
  -współpraca z innymi urządzeniami