Kontrola dostępu

Do niedawna uprawnienia dostępu do obiektów czy pomieszczeń (chronionych jedynie przez zamek mechaniczny) posiadał stróż lub wartownik. Uprawniony do wejścia na tak strzeżony teren musiał posiadać klucz albo przepustkę. Jeżeli uprawnienia jego obejmowały więcej miejsc, to nosił ze sobą całkiem spory zbiór kluczy.

Współcześnie instalujemy systemy, w których wystarczy jeden breloczek czy karta zaprogramowana w odpowiednich czytnikach, żeby uprawniony mógł otworzyć wszystkie udostępnione mu wejścia. Urządzenia kontroli dostępu umożliwiają określenie czasu, w którym uprawniony może wchodzić na strzeżony teren. Mogą one również współpracować z systemem sygnalizacji włamania i naprowadzania kamer - telemetria, lub być z nim zintegrowane. Współdziałać z systemami kontroli dostępu może m. in. system identyfikacji tablic rejestracyjnych (SITR), pętle indukcyjne, czytniki dalekiego zasięgu rozpoznając uprawnione do wjazdu lub wyjazdu samochody.

System kontroli rejestruje i identyfikuje każde zdarzenie, np. odczyt karty identyfikacyjnej, może być także zarządzany z komputera przez uprawnionego administratora.