SITR

Posiadamy również doświadczenie z pracą nad Systemami Identyfikacji Tablic Rejestracyjnych (SITR), które to systemy pozwalają na współpracę z kontrolą dostępu, umożliwiając samochodom z numerami rejestracyjnymi znajdującymi się w bazie tego systemu na automatyczne otwieranie szlabanu lub bramy.