Systemy alarmowe

Głównym zadaniem systemów sygnalizacji napadu i włamania jest powiadomienie ochrony o zaistniałym zdarzeniu. Do powiadamiania o napadzie lub włamaniu służą dialery (zintegrowane lub osobne) oraz przy pomocy modułów GPS.

Instalujemy systemy alarmowe we wszystkich obiektach – od małych (domy mieszkalne, małe sklepy itp.) – do dużych (np. biurowce, sądy itp.) czy rozległych, jak kopalnie i inne zakłady przemysłowe, w których do przesyłania danych używamy światłowodów. W dużych obiektach umożliwiamy użytkownikom sterowanie systemem dedykowanym oprogramowaniem komputerowym dla służb wartowniczych. Proponujemy instalacje systemów zintegrowanych z kontrolą dostępu (Galaxy).

Powyższe rozwiązania integrujemy z systemami P. Poż. Sygnały z systemu alarmowego mogą być przesłane do centrum monitorowania alarmu poprzez sieć GSM, łącza telefoniczne itp.

Systemy alarmowe mogą również pracować w różnych warunkach atmosferycznych chroniąc znaczne obszary terenu. Wizualizacja obszaru chronionego na tablicach synoptycznych lub monitorach. Współpraca z systemami tv przemysłowej i kontroli dostępu. Uruchamianie urządzeń wykonawczych np. elektromagnesów ,blokad, czy oświetlenia.

Oferujemy kontrolę obchodu wartowników.