Instalacje elektryczne

We współczesnych czasach zarówno prywatne budynki mieszkalne, jak i różnego rodzaju nieruchomości przedsiębiorstw czy zakłady przemysłowe nie mogą prawidłowo funkcjonować bez instalacji elektrycznych.

Nasza firma posiada uprawnienia SEP.

Zajmujemy się montażem instalacji elektrycznych we wszystkich obiektach.

 • sterowanie dowolnie wybranymi punktami
 • oświetlenie wnętrz w różnym wykonaniu
 • niezależne zabezpieczenie pomieszczeń (w tym osobno gniazda, oświetlenie w każdym pomieszczeniu)
 • niezależne zabezpieczenie każdego urządzenia trójfazowego
 • ochrona urządzeń trójfazowych przed zanikiem fazy
 • wyłączanie całości (z wykluczeniem urządzeń pracy całodobowej) przy opuszczeniu obiektu
 • układy zabezpieczenie wyłącznikami przeciw-porażeniowymi
 • układy ograniczeń prądowych w przypadku przekroczenia mocy pobieranej nad dostarczaną
 • układy rozdzielania mocy (sterowanie zależne pracą urządzeń o dużym poborze mocy)
 • układy zabezpieczeń przepięciowych
 • wyłączniki P. Poż.